Menu

نیشتر

نیشتر

(آرشیو ماه اسفند 1394)

شعر طنز در ادبیات سیاسی عصر مشروطه

طنز در دوره‌ی مشروطیّت یکی از بهترین راه‌های اظهار عقیده‌ بوده‌ است. 
طنز در رباعیات خیام

طنز در رباعیات خیام/ دکتر رضا داوری اردکانی


در این گفتار كوشش شده است رباعیات حكیم عمر خیام از دیدگاه طنزپردازی بررسی و نقد شود تا عوامل و چگونگی طنزپردازی او فراروی خواننده قرار گیرد.
"دخو " در چرند و پرند صوراسرافیل

در تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین، بسیار بوده‌اند بزرگانی که زندگانی خود را وقف کرده‌اند 
درباره کتاب خنده سازان و خنده پردازان

كتاب با مقدمه آغاز می‌شود و پس از ارائه‌ی نمونه‌هایی چند از طنز در ادب كهن فارسی، طی سه بخش، خنده‌سازان و خنده‌پردازان را معرفی می‌كند.
رگه ای از طنز در شاهنامه

رگه ای از طنز در شاهنامه/ علی محمدرضایی هفتادر


طنز از دیرباز مورد توجه شاعران فارسی بوده که طبقه‌ی نخبگان جامعه هستند و شاعر همراهی خویش را با جامعه نه در طرز تفکر که در راه بردن جامعه به به جانب راه صواب می‌داند 
طنز در شعر عاشورایی

طنز در شعر عاشورایی/ اسماعیل امینی


نویسنده در این مقاله پس از تعریف دقیق طنز و ویژگیهای سروده و سخن طنزآمیز، به ذكر نمونه‌های فراوان طنز در شعر عاشورایی پرداخته است. تقسیم‌بندی موضوعی طنز در شعر عاشورایی شامل شكایت از وارونگی دنیا، انتقاد از بی‌وفایی مردم و رسم كوفیان، ...
گامی بسوی طنز

گامی بسوی طنز/ اسماعیل امینی


هرجا که از طنز سخنی هست، بلافاصله با اصطلاحاتی مواجه می‌شویم که گاهی موجب سردرگمی است.