Menu

نیشتر

نیشتر

(آرشیو ماه اردیبهشت 1395)

خنده می بینی ولی از گریه دل غافلی

خنده می بینی ولی از گریه دل غافلی/ دکتر علیرضا باوندیان


یکی از قالب‌های موثری که فرزانگان، خردمندان و برخی حکیمان و مصلحان اجتماعی برای انتقال معانی 
حیوان هایی که شعر می گفتند

حیوان هایی که شعر می گفتند/ مهدی اخوان ثالث


آنچه در این سطور برای شما نقل می کنیم ، بیتکی چند است از چند تن ندیم‌شیوه و دلقکی‌پیشه که پیش از ما می‌زیسته‌اند: