Menu

نیشتر

نیشتر

(آرشیو ماه آبان 1394)

طنز

طنز/ آرتور پلارد (Arthur Pollard)


در این کتاب یکی از مقوله‌های مهم ادبیات بررسی و واکاوی می‌شود.
درباره طنز

درباره طنز/ ابوالفضل حُرّی


با اینکه مقوله‌ی طنز و طنزپردازی در ایران پیشینه‌ای کهن دارد و آثار اولیه در این باره به ادبیات پیش از اسلام برمی‌گردد
نظریه طنز

نظریه طنز/ نیما تجبر


از معدود کتاب‌هایی است که نگارنده به صورت علمی در مورد طنز تحقیق و پژوهش انجام داده
فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز

فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز/ محمدرضا اصلانی (همدان)


ین کتاب اولین فرهنگ تخصصی واژگان و اصطلاحات طنز در ایران، بالغ بر صد و بیست مدخل است
طنز و طنزپردازی در ایران

طنز و طنزپردازی در ایران/ دکتر حسین بهزادی اندوهجردی


در فصل ابتدایی کتاب بطور مختصر تاریخچه طنز و طنزپردازی در ایران بررسی می‌شود.