Menu

نیشتر

نیشتر

مطالب موجود برای 'یادداشت'

خنده می بینی ولی از گریه دل غافلی

خنده می بینی ولی از گریه دل غافلی/ دکتر علیرضا باوندیان


یکی از قالب‌های موثری که فرزانگان، خردمندان و برخی حکیمان و مصلحان اجتماعی برای انتقال معانی 
درباره کلیات حکیم سوری و اقبال مردم

جناب "مستشار اعظم، ضیاء لشکر دانش" شاعری بود که به اسلوب قدما شعر می‌گفت. 
کاریکلماتور، هایکو، شعرکوتاه

باز هم از این نامها و اصطلاحات می‌توان نوشت و بحث کرد که فلان شعر کوتاه از فلان شاعر، کاریکلماتور است و شعر نیست، یا فلان سروده، هایکو نیست و کلمات قصار است.