Menu

شعر اجتماعی

نیش خند دونی


شعر اجتماعی

تناسخ

تناسخ/ اکبر اکسیر


آدم بازنشسته ، نویسنده می شود نویسنده ی بازنشسته ،منتقد منتقد بازنشسته ، فیلسوف فیلسوف بازنشسته ،دیوانه دیوانه ی باز نشسته ، شاعر (نه نه ببخشید، شاعر، شاعر به دنیا می آید ) دیوانه ی باز نشسته ، آدم می شود
پازل

پازل/ اکبر اکسیر


مادر از عروسی که برگشت گیس مصنوعی دندان مصنوعی لنز چشم مژه و ناخن مصنوعی را برداشت خط چشم خط ابرو خط لب را پاک کرد مادر بزرگ شد پدر به طعنه گفت لعنت بر این صنایع مونتاژ!
سرای دار

سرای دار/ اکبر اکسیر


در اختلاف طبقات من برعکس حلاجم او در طبقه ی سی ام برج من زیر طبقه ی هم کف او، فشار ، چربی و قند دارد من هیچ چیز ندارم با این حساب ، نمی دانم هر بار زنگ در را که می زنند چرا من سکته می کنم ؟
یک خبر پزشکی

یک خبر پزشکی/ اکبر اکسیر


پدر مخالف رژیم بود نه از فشار می ترسید نه از چربی " هر روز چاق تر از دیروز" یک روز برق آزمایشگاه رفت پدر نعره ای کشید گاو مش حسن زایید شیر خشک ، ملی شد از آن روز به بعد پدر ، رژیم را رعایت کرد رژیم ، پدر را... به گزارش پزشکی قانونی بر اثر...
عناصر اربعه

عناصر اربعه/ اکبر اکسیر


به دوستان شاعرم: منصور بنی مجیدی - آرش نصرت الهی - داوود ملک زاده - افشین خدا مرد منصور هر وقت می آمد هوالحق ! می زند تا قیمت طناب گران نشود او به شبلی می گوید بوسهل به حلاج می گوید حسنک " بارانکی می آید خرد خرد" منصور شعر تازه ای می خ...
احتمالات

احتمالات / اکبر اکسیر


این پارک ، پاکینگ می شود این درخت تیر برق این زمین چمن ، آسفالت و من که امروز به اصطلاح شاعرم روزی یک تکه سنگ می شوم با لوح یادبودی در سینه درست ، وسط همین میدان!
همایش 3در4

همایش 3در4/ اکبر اکسیر


شاعری ناشر شد انالحق زد حلاج را بالا کشید جُنید نعره برآورد : قرمزته!! شبلی فر ریخت جمله ی مریدان عارف شدند الا رودکی که مبصر ماند و بخارا به کوشش علی ده باشی منتشر شد در پایان مراسم بهزیستی سیستان یعقوب لیث را پدر شعر فارسی معرفی کرد
1889

1889/ اکبر اکسیر


هایدگر ، بدنسازی رفت آنقدر دمبل زد که رگ های فلسفه ترکید هیتلر، دنبال رادیات ساز بود داغ کرد فولکس کشف شد و چارلی ، گشاد گشاد آمد از لبان ما گذشت زندگی قابل تحمل شد پیدا کنید تاریخ تولد پرتقال فروش را...
ظرفیت...

ظرفیت.../ اکبر اکسیر


پدر که رفت حیاط خانه ورم کرد درخت توت پرید حوض،عکس یادگاری شد و ما،یک پراید خریدیم و مجبور شدیم ششمین عضو خانواده ی خود را به خانه ی سالمندان ببریم
به شرط تملیک..

به شرط تملیک../ اکبر اکسیر


با نطفه های اجاره ای در رحم های اجاره ای رشد می کنیم با کتاب های اجاره ای در اتاق های اجاره ای شاعر می شویم با آرزوهای اجاره ای در گورهای اجاره ای دفن می شویم آن گاه منتقدی کوچک، در روزنامه ی بزر تیتر می زند: " متاسفانه شعرهای این دفتر ،...
صفحه 2 از 8ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  بعدی   انتها   

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!