Menu

سعید بیابانکی

نیش خند دونی


سعید بیابانکی

 کار بسيار است و بي کاري کم و فرصت زياد...

آدمي که کار دارد، کار مي خواهد چه کار؟ خانه ي بي بام و در،  ديوار مي خواهد چه کار؟   شاعري که شعر نو مي گويد و شعر سپيد،، مثنوي يا مخزن الاسرار مي خواهد چه کار؟   کاغذ او کاغذ سیگار باشد، بهتر است شاعر اصلاً کاغذِ آچار می خواهد ...
با آمدنت کمی به روزم کردی

با آمدنت کمی به روزم کردی تابیدی و ماه شب فروزم کردی هم سوخت دلم ز رفتنت، هم پدرم با رفتن خود، دوگانه سوزم کردی
شکر ایزد! فناوری داریم

شکر ایزد! فناوری داریم/ سعید بیابانکی


شکر ایزد! فناوری داریم صنعت ذرّه پروری داریم از کرامات تیم ملّی مان افتخارات کشوری داریم با نود حال می کنیم فقط بس که ایراد داوری داریم وزنه برداری است ورزش ما چون فقط نان بربری داریم می توانیم صادرات کنیم بس که جُک های آذری داریم ...
هِی شعر تَر انگیزد خاطر که حزین باشد

گفتی که «از آن باشد» گفتم که «از این باشد» یک نکته ی بی معنی گفتیم و همین باشد هرگز ندهندش زن در کوچه و در برزن مانند رضازاده هر کس که وزین باشد در کار گلاب و گل گفتند که «حُکمت چیست؟» گفتم که «همین ...
لاجرم در مملکت هم خط قرمز لازم است

دیده ای هنگام نصب نقشه پونز لازم است؟ لاجرم در مملکت هم خط قرمز لازم است تا جدا گردند اعداد صحیح و ناصحیح هر کجای کشور ایران ممیز لازم است تا که خط فقر هم کلاً غنی سازی شود رابطه با دوستی مانند چاوز لازم است ای پسر! گر حائز پست مدیریت شدی...
زشت است این که گیر سر از چین بیاوریم

نه تنها پیرهن از چین بیاریم که اقلامی خفن از چین بیاریم(مهدی استاد احمد) زشت است این که گیر سر از چین بیاوریم کبریت های بی خطر از چین بیاوریم آورده ایم هر چه شما فکر می کنید چیزی نمانده شعر تر از چین بیاوریم هر چند توی کشور ایران زیاد هست م...
گیرم دماغ گنده ی خود را عمل کنی

تا بچه ای، معلم و مامان و دیگران در گفتن «اتل متل» ات گیر می دهند وقتی بزرگ می شوی و پیر می شوی مردم به کله ی کچلت گیر می دهند گاهی اگر به انجمن شاعران روی آنجا به معنی غزلت گیر می دهند در شعر اگر که خواجه ی شیراز هم شوی حتما...
ما میوه های مصری و چینی نخواستیم

آداب پایتخت نشینی نخواستیم یک چسب گنده بر نوک بینی نخواستیم ما را شمیم سنجد و توت وطن خوش است ما میوه های مصری و چینی نخواستیم تولید را، پدر، سر جدّت! غلاف کن بابایمان درآمده، نی نی نخواستیم خواننده های روی زمین خوش صداترند خواننده های ز...
خیال کرده شفیعی کدکنی شده است

چه روزگار عجیب و غریب و باحالی است هر آن چه را که نظر می کنم، غنی شده است ببین که کشک به یُمن همین غنی سازی نرفته داخل یخچال، بستنی شده است قضای حاجت اگر می روید، می بینید که آفتابه پر از آب معدنی شده است عروس، خانه ی شوهر نرفته زاییده اس...
یه روز دوبی می ره یه روز فلسطین

همسایه مون یه آدم شریفه خیلی نجیبه، خیلی ام حریفه معایبش؟ هیچی نداره...ماهه محاسنش؟عین قدش کوتاهه با نمره ی سه می زنه ریش شو رو جام جم ست می کنه دیش شو عموم می گه تو کار صادراته رییس شرکت مخابراته داییم می گه گمون کنم تاجره ننه م می ...
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!