Menu

مثنوی

نیش خند دونی


مثنوی


دید مردی کنار یک جاده یک زبان دراز،افتاده   آن زبان را که دید، حیرت کرد چه زبانی! زبانزدِ زن و مرد   نسبتاً یک زبان سرخ و رَسا سه وجب طول و یک وجب پهنا   چاپ گردیده بر اِتیکِتِ او «وزن خالص:دوازده کیلو»   م...
اسب از نسكافه نوشي اسب شد

اسب ها در ابتدا خر بوده اند بلكه از خر نيز خرتر بوده اند   اسبها خرهاي پررو بوده اند اهل غوغا و هياهو بوده اند   اسبها كه قوم و خويش قاطرند اهل تبليغات و عكس و پوسترند   آدمي وقتي كه پررو ميشود گاه اسب و گاه يابو ميشود  ...

پسرم جمع کن که طبق روال  چشم بر هم زدیم و شد سر سال   آمد از نو ، عزا گرفتن ها هی به دنبال خانه رفتن ها   از فلان دره تا بلندیها جست و جو در «نیازمندی ها»   شرح دادن ، مدام و راه به راه هی به این شخص و هی به ...

اگر اوضاع جهان منحطّ است، همه از مشکل رسم الخطّ است!   اگر اوضاع تو هردمبیل است، رحم و انصاف اگر تعطیل است،   علت کاهش برخورداری رشد نقدینگی و بی کاری،   درب گنجه که فراز آمده است دمب گربه که دراز آمده است،   هرچه هست ...

بنی آدم اعضای یکدیگرند که برخی از آن‌ ها به باقی سرند   کمی از پزشکان از آن دسته اند که بر کسب قدرت کمر بسته اند   چو عضوی به درد آورد روزگار در آرند از روزگارش دمار   پس از حال و احوال با دردمند رقم های بالا طلب می کنند...
 چند تا اسم بلد بود، همین!

«داشت عباس قلی خان پسری» پسری با کمر شافنری   عشق رقص و حرکات موزون لوس و بی مزّه و از خود ممنون   نه خوش آواز، نه خوش حنجره بود صبح تا شب بغل پنجره بود   با صدایش همه را کر می کرد بغل پنجره عَرعر می کرد   ...
الغرض شاعر ما خاطره شد

الغرض شاعر ما خاطره شد/ نسیم عرب امیری


«داشت عباس قلی خان پسری» پسر پخمه ی  بی کرک و پری   پسری شاعر و قاطی پاطی هپل و خودخور و احساساتی   کار او :گفتن اشعار جفنگ لقب شاعری اش: «عین کلنگ»   روز وشب کنج اتاقش دمرو لغت و قافیه می کرد رفو...

حاجیان آمدند از عرفات چمدان ها همه پُر از سوغات سعی در مروه و صفا کرده از ته دل خدا خدا کرده کله ها صاف و صوف و نورانی داغ صد مُهر، روی پیشانی همگی کرده با خدا بیعت که: «اضافه نمی کنم قیمت» وزرا هم به گاهِ این پیمان همه ب...

طرح عقیم سازی گربه های تهران:             بلا دور از جنابت خواجــــه پیشی!                شنیدم بعــــد از این بابا ن...
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!