Menu

محتوا

نیش خند دونی


محتوا


در تعریف محبت و عشق بی پدر مادر از نوع ارضی و مجازی از لسان آن طفل مضلّ قرتی باز هم این مثنوی تأخیر شد شاعرش از غصه و غم پیر شد ای حسام الدین کچل فرزند من تو بپا شاعر نشی مانند من در هنر یا شعر اصلاً مایه نیست غیر سجع و صنعت و آرایه نیست ...
هِی شعر تَر انگیزد خاطر که حزین باشد

گفتی که «از آن باشد» گفتم که «از این باشد» یک نکته ی بی معنی گفتیم و همین باشد هرگز ندهندش زن در کوچه و در برزن مانند رضازاده هر کس که وزین باشد در کار گلاب و گل گفتند که «حُکمت چیست؟» گفتم که «همین ...
زشت است این که گیر سر از چین بیاوریم

نه تنها پیرهن از چین بیاریم که اقلامی خفن از چین بیاریم(مهدی استاد احمد) زشت است این که گیر سر از چین بیاوریم کبریت های بی خطر از چین بیاوریم آورده ایم هر چه شما فکر می کنید چیزی نمانده شعر تر از چین بیاوریم هر چند توی کشور ایران زیاد هست م...
یه روز دوبی می ره یه روز فلسطین

همسایه مون یه آدم شریفه خیلی نجیبه، خیلی ام حریفه معایبش؟ هیچی نداره...ماهه محاسنش؟عین قدش کوتاهه با نمره ی سه می زنه ریش شو رو جام جم ست می کنه دیش شو عموم می گه تو کار صادراته رییس شرکت مخابراته داییم می گه گمون کنم تاجره ننه م می ...
 گر به شورا راه یابد پای من

یکی از نامزدهای شورای شهر در پوستر انتخاباتی اش این گونه وعده داده بود: حل مشکل ازدواج، تاسیس دو عدد باغ وحش، ریشه کنی اعتیاد، حذف کنکور! این شعر را مدیون آن عزیز هستم گر به شورا راه یابد پای من هر چه ویرانی است، عمران می کنم می روم هر شب به مید...

بالاخره تو به من نگفتی چه کنم در تور دلم اگر نیفتی چه کنم؟ ای عشق بیا و کار را یکسره کن با این دل دست و پا چلفتی چه کنم؟

مرموز و قدم قدم قدم می آید -امروز که من مُرددّم، می آید- با من چه پدرکشتگی ای داشت مگر؟ از عشق بدم بدم بدم می آید

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!