Menu

طیبه رضوانی

نیش خند دونی


طیبه رضوانی


اين همه نقل و قند و شيريني مي بري سوي لانه با شادي شکلات و کلوچه و کشمش لانه ات شد شبيه قنادي جاي نقل و نبات مي خوردي سبزي و کاهو و کلم اي کاش! اين رژيم غذا مناسب نيست مورچه فکر قند خونت باش!  

می خوام یه داداش بخرم امّا پولم اندازه نیست خیلی گرونه قیمتش هزار و پونصد و دویست   اگه با قلّکم برم مغازه ی فرشته ها شاید بتونم بگیرم یه دونه نی نی از اونا   مغازه ی فرشته ها بچّه داره یه عالمه چه خوبه ده تا بخرم یه دونه داداش...

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!