Menu

نیش خند

نیش خند دونی

دیوانه‌های سنگ‌پران نیز، با سنگ‌ها به چاه می‌افتند

وقتی كه زاهدان خداجو، دنبال مال و جاه می‌افتند مردم به خنده‌های نهانی، رندان به قاه‌قاه می‌افتند یك عده اهل مال و منالند، یك عده اهل حیله و حالند در انتخاب اصلح مردم، بعضاً به اشتباه می‌افتند وقت حساب، دانه‌درشتا...

در تعریف محبت و عشق بی پدر مادر از نوع ارضی و مجازی از لسان آن طفل مضلّ قرتی باز هم این مثنوی تأخیر شد شاعرش از غصه و غم پیر شد ای حسام الدین کچل فرزند من تو بپا شاعر نشی مانند من در هنر یا شعر اصلاً مایه نیست غیر سجع و صنعت و آرایه نیست ...

اندر حکایت خوابگاه و امر به معروف مر جمیع خلاف سنگینان را که در وی بودند. اول اشعار با نام خدا با سلامی خدمت اهل صفا باز هم این مثنوی تأخیر شد شاعرش از غصه و غم پیر شد نه تعصب دارم و یک دنده ام از گل روی شما شرمنده ام خوب...کجا بودیم؟ ها...

خرخوانی مر دروس را بهر کنکور و قبولی در دانشگاه و الخ اول اشعار با نام خدا با سلامی خدمت اهل صفا «نسل بعد از نسل بعد از من!»* سلام نسل شوت و نخبه و لمپن! سلام بشنو از من چون حکایت می کنم درد دانشجو روایت می کنم در هوایی سرد ش...

عاشقی لایق هر آدم پیزوری نیست پسرم! عشق که یک حس همین جوری نیست عشق گنج است ولی رنج فراوان دارد خودمانیم تو را طاقت رنجوری نیست تا چهل سال دلی خون نخورد دل نشود طعم انگور که چون باده ی انگوری نیست بی تب عشق مبادا بنشینید به هم چون که نزد...

پیش از این بحث دماغ این همه مرسوم نبود بینی هیچ کس اندازه ی خرطوم نبود هیچ کس با تو و با بینی تو کار نداشت هیچ چشمی به سر بینی تو زوم نبود بس که مردم دلشان بود بزرگ از این روی وسط چهره، دماغ آن همه معلوم نبود بود معلوم ولی منظره ی خوبی دا...

یاد باد آنکه سرکوی تواَم منزل بود یعنی آن منزل خوبی که در آن ساحل بود در دلم بود که با دوست نباشم هرگز چه کنم دختر همسایه ی ما خوشگل بود بعد یک عمر که می خواست به من سر بزند از بد بخت من آن شب پدرم منزل بود دوش با یاد حریفان به خرابات شدم...

گذشت از شصت و هشتاد و نود شد به سرعت از صد و هفتاد رد شد چنان خورد از هر آن چیزی که می دید قطور و گِرد چون سلطان فهد شد شبی درگیر شد با کوچه ای تنگ پس از یک هفته از آن کوچه رد شد قدم با هر خیابان آشنا کرد خیابان شد شلوغ و راه سد شد نم...

جواب می دهی اما جواب سر بالا دوباره نرخ خودت را چنین مبر بالا به جای بوسه ای از جان من چه می خواهی کجاست قیمت یک بوسه این قدر بالا مکن زبان مرا باز، این به نفع تو نیست که هست قدرت طبعم ز هر نظر بالا به سادگی که خودش را نمی کشد پایین کسی ...

ای دوست ای آیینه ی بی رنگ و خالص دوستت دارم* در خانه، در کوچه، خیابان، در مجالس دوستت دارم هر چند نامت نام زیبا و ظریفی نیست، باور کن! حتی اگر نام تو باشد گونزالس دوستت دارم ای شخص اول، شخص دوم، شخص هر چندم که می خواهی فعلاً به عنوان مثال ای...
صفحه 8 از 15ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها   

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!