Menu

نیش خوان

نیش خوان

(آرشیو ماه فروردین 1393)


تعطیلی خیلی خوبه تعطیلی‌ها خوش گذشتبهار زیبا اومد تو صحرا و کوه و دشتبهار بهار چه خوبه طبیعت چه با حالهخیلی قشنگ‌تر می‌شه با آشغال و زبالهچه صحنه‌های خوبی چه آشغال قشنگیتو کوه زباله ریختن چه مردم زرنگیآشغالامونو با هم تو سبزه زار انداختیمبا زح...

بهار است و نوروز و فصل جوانیمگر قدر فصل جوانی بدانیچه پیری‌ست نوروز، سرزنده و شادجوانی‌ست از دورۀ باستانیچه رازی‌ست در عمر طولانی او؟به جز مهربانی ؟ به جز شادمانی؟که نوروز هر سال می‌آید از راهبه زیبایی و شادی و مهربانی- ببین! شعر این جوری خو...