Menu

نیش خوان

نیش خوان

(آرشیو ماه اسفند 1392)


عید آمد و شد فصل سفرها و خطرها همراه هیولای خطرهاست سفرها عید آمد و هنگام خبرهای خوش آمد لبخند نشسته‌ست به لبهای پدرها عید آمد و بلبل به قفس‌های سکوت است در باغ ، کلاغ است خبرچین خبرها عید آمد و شد رونق بازار هیاهو عید آمد...

من منم من ، مرکز عالم منم حرفهای بی‌نظیری می‌زنم بهترین شعر جهان شعر من است هر که با من نیست با من دشمن است دوستان دشمنان هم دشمنند دشمنان دشمن اما با منند من خودم با این که تنها یک تنم صد هزاران بلکه میلیونها منم حال خ...

«ای زلف تو هر خمی کمندی» کمیاب شده چنین برندی نه دلبر سرو قامتی هست نه زلف بلند چون کمندی چون خرمن زلف رفته بر باد دوران کلیپس گشته چندی زلفش نه٬ زبان او دراز است بر کله نشانده کله قندی هر چیز به روز شد فقط ماند از آن همه ح...

ما که مشتاق دیدار بهاریم دوهفته دیگه عیده پول نداریم هزار تا فکر توی کلّه مونه ولی کی حرف طنّازو می‌خونه؟ چه فایده این همه حرفای عالی؟ چه فایده کلّۀ پُر، جیب خالی؟ می‌گن پول هیچ جا نیست حتی توی لیگ می‌گن کفگیر دیگه خورده ت...