Menu

نیش خوان

نیش خوان

(آرشیو ماه مهر 1394)


بخشی از مقاله‌ی بایدها و نبایدهای شعر مذهبی منتشر شده در سایت مهاجر آنلاین به باور من مهم‌ترین ضرورت برای یک شاعر جوان مذهبی‌سرا، یک نگرش جامع و گسترده نسبت به این نوع شعر است. همان‌طور که دین ما در همه شئون زندگی، توازن و جامعیت را سفارش می‌کند، ا...

(به مناسبت26 مهر روز تربیت‌بدنی و ورزش)نپنداری که من تنها بدن را تربیت کردمبه ورزش روی کردم؛ جان و تن را تربیت کردمنه تنها جان و تن را بلکه با یک ـ دو ـ سۀ ورزشمربی گشته، عقلِ مُمتَحن را تربیت کردمبر و بازو و گردن را که کلاً پرورش دادمبه دنبالش زبان ...

(این نوشته، بخشی کوچک از یک جزوه‌ی آموزشی مفصل درباره‌ی بایدها و نبایدهای شعر مذهبی است که به سفارش شاعر گرانقدر مصطفی محدثی خراسانی برای یک دوره‌ی آموزشی نوشته شده است. شاید بعضی بخش‌های دیگر آن را هم به همین صورت در این ایام منتشر کنم.)   گستردگی...

پیش از هر چیز بگویم که آنچه در این یادداشت درباره‌ی واقعه‌ی غدیر خم می‌نویسم یک تحلیل تاریخی و مذهبی جامع از این واقعه نیست. من درک خویش را از ماجرا می‌نویسم و می‌کوشم به پرسش‌هایی که همواره در ذهنم وجود داشته است، به کمک عقل خود و مختصری که از تاریخ...