Menu

نیش خوان

نیش خوان


داشتیم دربارۀ تفریحات مشترک شاعران و شاهان حرف می زدیم که رسیدیم به دوره ای که دیگر شاهان گورشان را گم کرده اند و رفته اند و شاعران تنها مانده اند و مجبورند برای خودشان سرگرمی درست کنند. یکی از این سرگرمی های جدید  که مخصوص شاعران است ، سبک سا...
صفحه 15 از 15ابتدا   قبلی   6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  بعدی   انتها