Menu

نیش خوان

نیش خوان


روزگاری در زمان‌های قدیم دود دارای هزاران سود بود هیچ کس ایمیل و اینترنت نداشت ارتباطات از طریق دود بود ... تا که روزی گشت ایمیل اختراع دود هم من‌بعد آن بیکار شد داد پس دست بشر سیگار را مثل بهمن بر سرش آوار شد ... ای که ترم بهمنی بهمن مکش ...

یکی در خیابان سگی تشنه یافت برش داشت و سوی خانه شتافت به آن ماده سگ داد آب و غذا کنار بخاری ورا داد  جا چو آلوده رو دید و ژولیده موش به حمّام بردش، سپس زیر دوش! چو با لیف و صابون بشستش تمیز به مویش گلِ سر زد و عطر نیز چو این کارها ‌ساعتی کار ...

شهروندی محترم، یارانه خور، لاغر، کچلبا دلی خونین و مالین داد می زد در محل:«من که از روحانی از روز ازل متشکرمحال بایستی که از حق خودم هم بگذرم؟آه ای آقا حسن ویران مکن این خانه راهر چه میگیری بگیر از من بجز یارانه را»ناگهان آمد ندایی آشنا از پاستورگفت:...

حیرت نکن جماعت اگر داغ‌ می‌کنند! با هر بهانه، شام و سحر داغ‌ می‌کنند!   در خانه و دکان و خیابان اگر نشد در دشت و باغ و کوه و کمر داغ‌ می‌کنند!   یارانه‌شان که قطع شود مات می‌شوند در مغزشان که کرد اثر ،داغ‌ می‌کنند!   در ابتدای امر صبورند بی‌گمان امّا...

ما خانه نداریم کجا را بتکانیم؟وقتی که زمین نیست هوا را بتکانیم؟یک کلبه ی پر مهر و صفا دارم و بایستهر آنچه که داریم، «صفا» را بتکانیمسوراخ مهم نیست که در جیب بماندهر چیز دگر گشت چو پیدا ،بتکانیممائیم و همین بسته‌ی کالا که...بماندته مانده این ظرف غذا ر...

بعد از فحاشی ده ها هزار ایرانی در صفحه فیس بوکی داور بازی ایران-آرژانتین و لیونل مسی، سیل فحشها به صفحه دروازه بان تیم ملی مان "علیرضا حقیقی" سرازیر شد!با حذف تیم، کار جماعت تمام نیست فحّاشی ای عزیز، کم از فتح جام نیست! ایرانیان به خلق جهان یاد داده...

با تو گویم ماجرای گوسفند                     ماجرای گوسفندی ارجمندهر چه گویم من از او کم گفته ام             پشم هایش از سفیدی مثل قندکل دندان ها ردیف و رو به راه                 دمبه اش پرپشت و ابرویش کمندشاه داف گوسفندان دهات                   ...

شنیدم که لیلی سیه‌فام بود ز چاقی حسابی بداندام بود  دو ماهی کِرم زد به رخسار خویش به لیزر ز رخ برد آثارِ  ریش(!)  کمربند بر اِشکَمَش بست سفت سه‌ماهی رژیم غذایی گرفت  چنانش رژیم و کِرِم داد  حال! که شد لاغر و ماه، عین هلال  سپس شاد‌دل سوی مجنو...

فیس بوک آن روزها مسدود بودپست و اینترنت به کل نابود بوددر حقیقت عینهو عصر حجرارتباطات از طریق دود بودقبض تلفن چون گیاهی بارورریشه اش انگار توی کود بودهر کجا اینترنتی می یافتیمسرعت لاکپشت هم موجود بودلب مطلب این که در این مملکتارتباطات آن زمان محدود ب...

هر که وامش بیش قسطش بیشتر هر که قسطش بیشتر درویش تر وام شیرین است اول ای پسر در پسش دارد هزاران دردسر می شود هم سفره ات لولوی قسط تا به گردن می روی در توی قسط قسط نیمی از وجودت می شود رشته رشته تار و پودت می شود البته وام ای ب...
صفحه 9 از 15ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها